Publikacije


Avtomatizacija kognitivnih nalog: posledice za varnost in zdravje pri delu

To poročilo se osredotoča na avtomatizacijo kognitivnih nalog v zvezi z napredno robotiko in sistemi, ki temeljijo na umetni inteligenci, ter njihov vpliv na varnost in zdravje pri delu. Vsebuje oceno trenutnega stanja raziskav o vplivu avtomatizacije (ali polavtomatizacije) kognitivnih nalog in posledic za posamezna delovna mesta, naloge in sektorje.

Obravnava izzive in priložnosti v zvezi s sistemi, ki temeljijo na umetni inteligenci, ter varnostjo in zdravjem pri delu, predstavljenimi v okviru osrednje taksonomije, ki omogoča razvrščanje nalog glede na kognitivne naloge, povezane z informacijami, osebami in predmeti.

Download PDF file in: