Prednostna področja


Vodenje delavcev s pomočjo umetne inteligence

Uspešni vodstveni delavci si prizadevajo zagotoviti storilnost, spodbujati zaposlene in ustvariti pozitivno vzdušje. in sistemi, ki temeljijo na algoritmih, lahko z avtomatizacijo nalog vodenja v delovnem okolju pomagajo vodstvenim delavcem. To lahko optimizira organizacijo dela tako za delodajalce kot za delavce. Algoritmi lahko na primer predvidijo prihodnje povpraševanje strank, kar lahko omogoči načrtovanje izmen v skladu z zahtevami po osebju in prepreči negativne učinke pomanjkanja osebja. se lahko uporablja tudi za dodeljevanje nalog delavcem na podlagi njihovih sposobnosti in spretnosti.

Vendar pa je treba upoštevati več psihosocialnih tveganj. Delavci se najpogosteje pritožujejo, da se počutijo manj samostojni, ker je njihova sposobnost odločanja omejena. Imajo občutek, da nimajo več nadzora nad svojim delom. Poleg tega imajo občutek, da morajo hitreje delati, kar povzroča z delom povezan stres, zdravstvene težave in nezgode pri delu.

Za zagotovitev pozitivnega vpliva sistemov upravljanja delavcev, ki temeljijo na umetni inteligenci, je pomembno sodelovati z delavci, da bi vzpostavili . Najprej se je treba posvetovati z delavci in jim omogočiti, da sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju sistemov algoritemskega upravljanja. Preglednost je ključnega pomena.

Oglejte si vire naše kampanje in spoznajte, kako čim bolje izkoristiti sisteme upravljanja delavcev, ki temeljijo na umetni inteligenci.