Publikacije


Uvajanje napredne robotike in sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci, za avtomatizacijo opravil: dejavniki, ovire in priporočila

Zastareli predpisi in odpor delavcev so lahko ovire za uspešno uvajanje kobotov na delovno mesto z vidika varnosti in zdravja pri delu. Kljub temu se je izkazalo, da podjetja, ki zgodaj ukrepajo in se osredotočijo na izboljšanje interne komunikacije, vključenost in izkušnje delavcev, dialog ter ozaveščenost o zakonodaji, olajšajo in izboljšajo vključevanje teh tehnologij.

To poročilo o politiki proučuje ovire in dejavnike za varnost in zdravje pri delu, o katerih poročajo različna podjetja, ki so uvedla napredne robotike ali sisteme, ki temeljijo na umetni inteligenci, za avtomatizacijo nalog.

Download PDF file in: