Publikacije


Napredna robotika in avtomatizacija: ključni vidiki interakcije s človekom in zaupanja

Ker postajajo napredni robotski sistemi na delovnem mestu čedalje bolj avtonomni, bo postopoma prešla z gole uporabe tehnologije na interakcijo z njo. Kakovost te interakcije lahko pomeni tako priložnosti kot tudi tveganja za varnost in zdravje pri delu. Posledično je treba pri tem upoštevati posebno zasnovo robotskih sistemov.

To poročilo o politiki obravnava zasnovo antropomorfnih robotov, načela zasnove interakcije in pomembnost preglednosti interakcije med robotom in človekom v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. Prav tako poudarja pomembnost ravnovesja med zaupanjem v interakcijo med robotom in človekom na eni strani in dejavniki, ki vplivajo na to , na drugi.

Poročilo v zaključku podaja seznam ključnih točk, ki jih je priporočljivo upoštevati pri zasnovi robotskih sistemov, da se dosežejo rezultati, ki združujejo tako vidike varnosti in zdravja pri delu kot tudi uspešnost avtomatizacije.

Download PDF file in: