Prednostna področja


Delo na daljavo in hibridno delo

je delo, pri katerem delavec dela zunaj prostorov delodajalca, tudi od doma, pri delu pa uporablja digitalne tehnologije, kot so osebni računalniki, pametni telefoni, prenosni računalniki, programski paketi in internet. Če se delo na daljavo kombinira z delom v prostorih delodajalca, se to imenuje hibridno delo.

Čeprav imajo delavci na daljavo koristi od samostojnejšega in prožnejšega delovnega časa, pa jim lahko ta povzroča nekatere izzive. Prvič, psihosocialna tveganja (ki izhajajo iz družbene izolacije, večje intenzivnosti dela, dela zunaj rednega delovnega časa ter neskladja med zasebnim in poklicnim življenjem) lahko privedejo do stresa in duševne bolezni. Drugič, dolgotrajno sedenje povečuje fizično tveganje za kostno-mišična obolenja, kot so bolečine v križu.

Čeprav se delodajalci srečujejo s težavami pri izvajanju tradicionalnih ocen tveganja za zdravje in varnost na domu delavca, so ocene tveganja potrebne bolj kot kdaj prej. Zato je pomembno izboljšati naše znanje o praksah in praktičnih orodjih, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu na daljavo.

Preberite več o dejavnikih tveganja, povezanih z delom na daljavo in hibridnim delom, ter o načinih njihovega preprečevanja.