Prednostna področja


Pametni digitalni sistemi

V ozadju velike spremembe na področju varnosti na delovnem mestu je uporaba tipal. varujejo delavce z ohranjanjem in povečevanjem varnosti pri delu v potencialno nevarnih panogah. Primeri vključujejo pametno osebno varovalno opremo, , ki lahko zaznajo zgodnje znake fizične, mišične in duševne utrujenosti, ter premične ali nepremične sisteme, ki tipala ali kamere uporabljajo za odkrivanje nevarnosti.

Čeprav so te tehnologije zasnovane za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu, prinašajo tudi izzive in tveganja. Delavci imajo lahko na primer občutek, da so izgubili nadzor nad nalogami, ki jih opravljajo, in postanejo preveč odvisni od tehnologije. To preveliko zanašanje na tehnologijo lahko prispeva k napakam in poveča tveganje za nesreče. Lahko se tudi zgodi, da so podatki, ki jih zbirajo digitalni sistemi, netočni, omejeni ali celo pristranski. Poleg tega ti sistemi zbirajo zelo občutljive osebne podatke, ki jih je mogoče zlorabiti za spremljanje in nadzor delavcev.

Za obravnavo vseh teh vprašanj je bistveno, da se z delavci in njihovimi predstavniki opravi posvetovanje na vsakem koraku – od faze zasnove do izvedbe.

Za več informacij preberite gradivo naše kampanje.