Publikacije


Napredna robotika, umetna inteligenca in avtomatizacija delovnih nalog: opredelitev pojmov, uporabe, politike in strategije ter varnost in zdravje pri delu

in spreminjata način, na katerega človek oblikuje ter opravlja delo. V tem poročilu so predstavljene vrste in opredelitve sistemov, zasnovanih na umetni inteligenci, in napredne robotike za avtomatizacijo delovnih nalog, njihova zastopanost v posameznih gospodarskih panogah in opis delovnih nalog, na katere le-ti najbolj vplivajo.

Vsebuje tudi popis obstoječe in potencialne uporabe ter podaja pregled politik, strategij in programov na nacionalni in mednarodni ravni na področju sistemov za avtomatizacijo delovnih nalog ter varnosti in zdravja pri delu. 

Download PDF file in: