Kampaň Zdravé pracoviská na roky 2023 – 2025: medzníky a podujatia


Kampaň Zdravé pracoviská na roky 2023 – 2025: medzníky a podujatia

Image

Táto vizuálna časová os zobrazuje medzníky kampane „Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku“.

Zistite, čo všetko sa deje, a podeľte sa o tieto informácie – uvedenie piatich prioritných oblastí do praxe, rôzne fázy súťaže Cena za dobrú prax a hlavné podujatia, napríklad Európske týždne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Download PDF file in: EN |
Open Image file in: EN |