Skup alata za kampanju

Istraživanje/anketa

Prikladno za:

sve vrste organizacija.

O čemu je riječ?

Upitnik o određenoj temi dostavljen ciljnoj skupini. Primjer za to mogla bi biti anketa o stavovima zaposlenika u pogledu politike zaštite zdravlja i sigurnosti u njihovom poduzeću.

Prednosti

 • Mediji žele podatke i činjenice, a anketa je odličan alat za njihovo prikupljanje.
 • Rezultati ankete mogu se upotrijebiti za izradu drugih alata kampanje, kao što su priopćenja za medije, intervjui, brošure.

Kako se može upotrebljavati?

 • Ako, na primjer, vodite kampanju o smanjenju stope bolesti povezanih sa stresom na radnom mjestu i želite privući pozornost medija, o toj biste temi mogli provesti istraživanje. Sudionicima biste mogli postaviti pitanja, npr.: „Koji su najčešći uzorci stresa na radnom mjestu?”
 • Možete ocijeniti učinke svoje kampanje tako da provedete anketu među partnerima kampanje ili ciljnom publikom kampanje.
 • Rezultati istraživanja mogli bi se upotrebljavati i za promicanje kampanje.

Ograničenja

 • Istraživanje može biti skup pothvat ako zatražite usluge agencije za istraživanje javnog mnijenja. Novac možete uštedjeti tako da svoje istraživanje pokušate „ubaciti” u neku drugu seriju istraživanja s istom ciljnom publikom. To se zove skupno istraživanje, a u njemu ste uglavnom ograničeni na najviše pet pitanja.

Dostupni alati

Mnogi besplatni alati dostupni na internetu mogu vam pomoći da izradite i pošaljete upitnik svojim kontaktima i mreži partnera:

 • Kad je riječ o manjim istraživanjima, možete s pomoću jeftinih ili besplatnih internetskih aplikacija, kao što su Google Survey ili SurveyMonkey, izraditi svoju anketu. Imajte na umu da će besplatne verzije tih aplikacija imati neka ograničenja. Na primjer, SurveyMonkey omogućuje vam da postavite samo 10 pitanja.
 • Za detaljnija istraživanja zatražite uslugu agencije za istraživanje javnog mnijenja. Odaberite uglednu agenciju jer će njezina vjerodostojnost utjecati na predodžbu o vašem istraživanju u javnosti.

Tijek postupka

 1. U suradnji s projektnim timom ili ostalim dionicima utvrdite svoju ciljnu publiku i format istraživanja.
 2. Osmislite kvalitetna pitanja. Najbolje bi bilo da to prepustite stručnjacima jer istraživanje u okviru kojeg ne dobijete rezultate koje možete objaviti i koje u konačnici ni na koji način ne pridonese vašoj kampanji značit će samo gubitak vremena i resursa.
 3. Prikupite i analizirajte rezultate.
 4. Rezultate istraživanja prikažite u obliku izvješća prilagođenog za objavu u medijima.
 5. Izradite sažetak i dulju verziju.
 6. Sastavite priopćenje za medije s ključnim novostima i rezultatima.

Ne gubite vrijeme!

 • Rezultate svojeg istraživanja objavite što prije.
 • Što je anketa novija, bit će zanimljivima medijima.
 • Novinare ne zanimaju statistički podatci prikupljeni prije mnogo godina, naravno osim ako ih navedete uz najnovije podatke radi usporedbe.