Skup alata za kampanju

Paneuropska anketa o sigurnosti i zdravlju na radu

Organizacija: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Zemlja: EU

Opis:

U anketi se navode podatci o tome kako ljudi doživljavaju svoje radno okruženje, primjerice o odlučujućim čimbenicima pri traženju novog posla, radu kao uzroku bolesti, utjecaju gospodarske krize na radne uvjete, razini informacija o sigurnosti na radu i rizicima za zdravlje.

Image
Pan-European opinion poll on occupational safety and health