Skup alata za kampanju

Kampanje – opće informacije

Benefits

  • Osvijestite probleme u području sigurnosti i zdravlja na radu te njihove uzroke među rukovoditeljima, zaposlenicima i osobama koje ih savjetuju o tim pitanjima kao što su zdravstveni radnici.
  • Ponudite praktična rješenja u obliku „oglednih primjera dobre prakse”.
  • Radnu snagu bolje upoznajte s relevantnim zakonodavstvom i potaknite organizacije da se usklade s njim.
  • Upozorite ljude na nove rizike i iznesite moguća rješenja.
  • Zatražite podršku za promjene zakonodavstva ili smjernica.
  • Svoju organizaciju postavite kao autoritet S u području sigurnosti i zdravlja na radu te vrijednog partnera.

Ograničenja

  • Vođenje kampanja može biti skup/dugotrajan proces.

  • Može biti teško doprijeti do manjih skupina.

Kako voditi uspješnu kampanju?

Snažna poruka i jasni ciljevi temelj su svake kampanje. Oni će vam pomoći da utvrdite kojoj biste se skupini trebali obratiti (ciljna publika) i kako do nje možete najlakše doprijeti, odnosno koje biste alate kampanje trebali upotrijebiti. Kao što je slučaj s većinom pothvata, u kampanju je potrebno uložiti dovoljno truda i motivacije kako bi ona doista uspjela.