Skup alata za kampanju

Isplanirajte svoju kampanju

Odabir naslova

Kako biste lakše utjecali na publiku do koje želite doprijeti, vaš bi naslov trebao biti što kraći i jednostavniji te relevantan za vašu ciljnu publiku.

Vremenski okvir

Vremenski okvir ključan je čimbenik svake kampanje, i kad je riječ o odgovarajućem trenutku za pokretanje kampanje i kad je riječ o trajanju kampanje.

Poruka

Dobro razmislite o glavnoj poruci svoje kampanje i o tome što u okviru nje želite priopćiti.

Dopiranje do publike

U većini kampanja upotrebljava se više vrsta medijskih alata, od priopćenja za medije i članaka u časopisima do plakata i izravne pošte.