Skup alata za kampanju

Komplet materijala za medije

Prikladno za:

sve vrste organizacija.

O čemu je riječ?

Promidžbeni materijal informativni je paket koji ste pripremili za novinare.

Prednosti

 • Promidžbeni materijal možete upotrijebiti za konferenciju za medije ili bilo koji susret koji organizirate da uključuje medije (sastanci, sajmovi i izložbe, konferencije, radionice itd.).

Ograničenja

 • Ako informacije namjeravate dostaviti na DVD-u ili USB uređaju, postupak pripreme može biti skuplji.

Sadržaj kompleta

Komplet materijala za medije trebao bi sadržavati:

 • priopćenje za medije
 • informativni letak o kampanji
 • kratke biografije i citate govornika i ambasadora projekta (ako oni u njemu sudjeluju)
 • DVD ili USB uređaj sa slikama ili videozapisom o kampanji
 • posjetnicu glasnogovornika kampanje.
 • Ne možete navesti sve pojedinosti kampanje, ali trebate istaknuti ključne informacije koje će novinarima pomoći da se upoznaju s glavnim temama:
  • uvijek nastojite iznijeti konkretne podatke i činjenice
  • pokušajte navesti primjere iz prakse ili studije slučaja.

Informacije koje dostavljate trebale bi biti ažurne, konkretne, točne, sveobuhvatne i jasno prikazane.

Priprema kompleta materijala za medije

 • Komplete materijala za medije najbolje bi bilo dostaviti u mapi s prepoznatljivom oznakom vaše organizacije ili s obilježjima koja su specifična za konkretnu kampanju.
 • Na svojim internetskim stranicama možete na raspolaganje staviti i internetsku verziju kompleta materijala za medije, po mogućnosti u odjeljku za medije.