Skup alata za kampanju

Anketa OSH Pulse – sigurnost i zdravlje na radu na radnim mjestima nakon pandemije

Organizacija: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Zemlja: EU

Opis:

Anketa pod nazivom „Flash Eurobarometer — OSH Pulse”, koju je naručila EU-OSHA, nudi dragocjena saznanja o raznim učincima koje je pandemija bolesti COVID-19 imala na zdravlje i dobrobit radnika i o mjerama koje su u tom pogledu poduzete na radnim mjestima, također u kombinaciji sa sve većom upotrebom digitalnih tehnologija na radnom mjestu.

Image