Skup alata za kampanju

Podcast

Prikladno za:

srednje velike i velike organizacije.

O aplikaciji

Podcasti su digitalne audiodatoteke koje se mogu preuzeti ili reproducirati na internetu. Obično se sastoje od dijaloga na temelju kojeg možete prenijeti poruku svoje kampanje dojmljivom broju slušatelja diljem Europe i izvan nje.

Prednosti

  • Putem podcasta organizacije mogu uspješno povećati svoj doseg i dodatno surađivati s publikom zainteresiranom za odabrane teme. Podcasti također mogu doprinijeti sadržaju mrežnih mjesta i broju posjeta te omogućiti kvalitetne sadržaje na društvenim mrežama.

Potreban je:

• za diverzifikaciju medijskih proizvoda organizacije • za povećanje vidljivosti posebno važnih tema • za veći angažman organizacija i privlačenje nove publike • za širenje informacija o određenoj temi.

Način korištenja:

Podcasti su koristan alat za dublju analizu posebno važnih tema specifičnih za pojedinu organizaciju. Podcastima je potrebno posvetiti poseban odjeljak na mrežnom mjestu kako bi sadržaj bio lako dostupan. Osim toga, kako biste što bolje iskoristili svoj podcast, ne zaboravite ga reklamirati na društvenim mrežama.

Kako najbolje iskoristiti svoj podcast:

• budite dosljedni jer nastavke podcasta treba redovito objavljivati • odaberite teme koje su koje su zanimljive organizaciji ili važne za nju • uvijek imajte na umu svoju ciljanu publiku • dovedite goste u podcast jer slušatelji time dobivaju bogatije iskustvo.