Skup alata za kampanju

Resursi i mreže

Planiranje resursa

U kampanje je uvijek nužno uložiti vrijeme i novac. Imate li ih dovoljno na raspolaganju kako biste na odgovarajući način promicali odabranu temu?

Partneri i umrežavanje

Usmena predaja uvijek je djelotvoran alat. Stoga rad s uglednim partnerima i „saveznicima” može pomoći da dalje proširite poruku svoje kampanje.