Skup alata za kampanju

Anketa o algoritamskom upravljanju

Organizacija: UNI Europa

Zemlja: EU

Opis:

Novu anketu o algoritamskom upravljanju proveli su UNI Europa i Stručni centar Friedrich-Ebert-Stiftung za budućnost rada. Anketu je ispunilo oko 1400 radnika iz cijele Europe. Rezultati i preporuke sažeti su u novoj publikaciji: „Algoritamsko upravljanje – osviještenost, rizici i odgovor socijalnih partnera.” Izvješće je dostupno i na francuskom, njemačkom te španjolskom jeziku.

Image