Skup alata za kampanju

O alatima

Što su alati za kampanju i zašto su korisni?

Nedvojbeno je da oglašivačke i marketinške kampanje te kampanje odnosa s javnošću mogu uvelike utjecati na stavove i ponašanje ljudi. No mogu li se ista „promidžbena načela” primijeniti na sigurnost i zdravlje na radu?

Odgovor je na to jedno veliko „da”!

Čak i ako nemate pristup istim financijskim sredstvima kao multinacionalno poduzeće za robu široke potrošnje, možete potaknuti ljude da misle i ponašaju se drukčije kad je riječ o sigurnosti i zdravlju na radu, i to s pomoću pomno isplanirane i ciljane kampanje kojom se promiče dobra praksa u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu osmislila je ove internetske stranice kako bi na raspolaganje stavila detaljan vodič za planiranje i vođenje uspješnih promidžbenih kampanja, neovisno o veličini vaše organizacije.

Iako se često čini da jest, cijeli postupak nije kompliciran. Samo morate pronaći odgovarajuću „kombinaciju” koja uključuje odgovarajuće poruke, ciljnu publiku i ostale čimbenike. Nije riječ o ustaljenim pravilima, već samo o nizu preporuka. Odaberite elemente koji vam odgovaraju i prilagodite ih svojim konkretnim okolnostima.

Nadamo se da će vam ovi alati biti od koristi!

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu

Posjetite Europsku agenciju za sigurnost i zdravlje na radu