Kampaaniajuhend

Sisukesksed üritused

Sobiv valik

igat liiki organisatsioonidele.

Mis need on?

Need üritused võivad olla:

 • konverentsid ja seminarid
 • kaubandus- ja erialamessid
 • tutvustavad rändnäitused
 • kohalikud näitused
 • eraüritused või toodete turuleviimise üritused

Nende ürituste peamine eesmärk on reklaamida teie organisatsiooni üldiselt või selle uut toodet, töövahendit või teenust. Nende eesmärk on teabe edastamine ja levitamine.

Eelised

 • Suurepärane võimalus sihtrühmale kampaania ja organisatsiooni kohta põhisõnumeid edastada.
 • Eriürituste publikul on teadmised töötervishoiust ja tööohutusest juba olemas, seega on kohtumiste eesmärk täiendada neid teadmisi asjakohase teabe ja sisuga.
 • Saate kohapeal isiklikult suhelda ja publiku küsimustele vastata.
 • Võimalus kontakte koguda.

Piirangud

 • Tavaliselt nõuab sellise ürituse korraldamine palju energiat ja aega, kuid ettevõtmine on kindlasti seda väärt!

Ürituse kavandamine

Kavandage hoolikalt:

 • Mõelge üritusel osalejatele. Kaaluge nende teadmisi ja teabevajadust ning arvestage seda sisu koostamisel:
  • Kui korraldate näiteks uusimaid õigusakte käsitlevat seminari, võib eeldada mõningaid eelteadmisi. Kordamine on siiski alati kasulik.
 • Kas teil on ruumi brändi- ja teabematerjalide jaoks?
 • Mida saate pakkuda oma sihtrühmale, mis aitaks teie sõnumit meeles pidada?
 • Mõelge, kes võiks rääkida sihtrühmale tööohutuse ja töötervishoiu teemadel:
  • See võiks olla teie organisatsiooni spetsialist või pressiesindaja.
  • See peaks olema isik, kes suudab esitada sõnumit kergesti mõistetavalt.