Kampaaniajuhend

Seminar töökohal leiduvate ohtlike ainete kohta

Organisatsioon: Inspection du Travail et des Mines

Riik: Luksemburg

Kirjeldus:

Töö- ja kaevandusinspektsiooni konverents, mis korraldati kampaania „Tervislikes töökohtades käideldakse ohtlikke aineid läbimõeldult“ raames. Konverents hõlmas ettekandeid, ümarlaudu, seminare ja heade tavade näidete tutvustamist.

Image
Workshop on dangerous substances in the workplaces