Kampaaniajuhend

Üritused huvirühmadele

Sobiv valik:

igat liiki organisatsioonidele.

Mis need on?

Üritused, nt ümarlauad, töötoad ja konverentsid, aitavad tuua kokku spetsialistid ja sidusrühmad, et teemat arutada. Näiteks praegu kehtivad töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktid või töötajate ohutusriskid, näiteks ohutu hooldus.

Eelised

 • Iga selline üritus on hea võimalus tugevdada koostööd partneritega.

Kuidas neid kasutada?

 • Nende põhieesmärk on kujundada osalejate seas ühised seisukohad, jagada teavet ja parimaid tavasid ning suhelda.
 • Nendega võib kaasneda meediaelement, kuid see ei ole üldjuhul ürituse põhieesmärk.

Piirangud

 • Üritused piirnevad tavaliselt ühe sihtrühmaga ega pruugi seetõttu sobida, kui tahate pöörduda laiema publiku poole.

Ümarlauad ja õpikojad

 • Väiksemad üritused on üldjuhul ümarlauad ja õpikojad. Need sisaldavad ka kõige rohkem vastastikust arutelu. Selliste kohtumiste eesmärk on tuua kokku väike arv inimesi, et arutada mõnda probleemi ja leida ühised seisukohad.
 • Need sobivad juhul, kui soovite jagada teavet väikese hulga inimestega (kuni 50).
 • Sellises vormis kogunemisi võiks korraldada enne kampaania algust, et teha ettevalmistusi, töötada välja kampaaniavahendid, kutsuda partnereid kampaanias osalema jne.

Seminarid ja koolitused

 • Veidi suuremad üritused hõlmavad nt seminare ja koolitusi. Nende sisu on tavaliselt rohkem hariduslikku laadi.
 • Korraldajal peaks olema selge eesmärk või sõnum, mida ta osalejatega jagab. Seminarides ja koolitustel osalejad saavad mõistagi sõnumile reageerida ja esitada oma märkused, kuid see ei ole õpikojaga samalaadne avatud protsess.
 • See vorm sobib hästi juhul, kui soovite koolitada mõne konkreetse kampaaniasõnumi levitajaid.

Konverentsid

 • Potentsiaalselt suurima osalejaarvuga üritused on konverentsid.
 • Need võivad sisaldada meediasuhtluse elementi.
 • Need võivad olla ka avalikud.