Kampaaniajuhend

Kampaaniakorraldusvahendi tutvustus

Mis on kampaaniakorraldusvahend ja miks on see kasulik?

Kõik teavad, et reklaami-, turundus- ja avalike suhete kampaaniad mõjutavad oluliselt inimeste mõtteid ja käitumist. Kas samu reklaamipõhimõtteid saab rakendada ka tööohutuse ja töötervishoiu kampaaniate korral?

Muidugi saab!

Isegi kui teil pole nii palju rahalisi vahendeid kui näiteks rahvusvahelisel tarbekaupade ettevõttel, saate ka teie motiveerida inimesi suhtuma ja käituma töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas teisiti tänu hoolikalt kavandatud sihipärasele kampaaniale, mis edendab häid tööohutus- ja töötervishoiutavasid.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet pakub siin veebilehel üksikasjalikku juhendit, milles selgitatakse, kuidas kavandada ja korraldada tõhusaid reklaamikampaaniaid sõltumata ettevõtte suurusest.

See on tegelikult lihtne. Vaja on üksnes leida õigete sõnumite, sihtrühmade ja muude tegurite õige tasakaal. Juhend ei ole kindlate eeskirjade kogum, vaid selles pakutakse pigem soovitusi. Valige sobivad elemendid ja kohaldage neid oma ettevõttega seotud asjaoludele.

Loodame, et kampaaniakorraldusvahend aitab teid!

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA)

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA)