Kampaaniajuhend

Konkursid

Sobiv valik

Keskmise suurusega kuni suuremad organisatsioonid.

Kuidas seda kasutada?

Töötervishoiu- ja tööohutuseteemaline konkurss võib toimuda samaaegselt kampaaniaga. See võib olla foto- või videokonkurss või parima tööohutus- ja töötervishoiuvidina konkurss.

Eelised

 • Konkurss võib olla suurepärane vahend kampaania toetamiseks ja teie põhisõnumite tugevdamiseks.
 • Tänu konkursile saate tekitada laiema avalikkuse seas huvi töötervishoiu ja tööohutuse teemade vastu.
 • Isegi noored võivad teemast huvituda. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) 2011. aastal korraldatud fotokonkursile saatis hindamiseks fotosid ligi tuhat inimest!

Piirangud

 • Selline konkurss nõuab organisatsioonisisest panust:
  • laia sihtrühma kaasamine
  • valikumenetluse ettevalmistamine jne.
  • Samuti võib see olla kulukas, kui kaalute rahalise auhinna pakkumist.

Kes võtavad osa?

 • Mõelge sihtrühmale:
  • Kas soovite kaasata laiemat avalikkust?
  • Või konkreetseid rühmi (nt ainult töötajaid või ainult noori)?

Konkursi avalikustamine

 • Mõelge, kuidas võimalikke osalejaid konkursist teavitada: üldsuse kaasamisel kaaluge sotsiaalmeedia kasutamist.
 • Looge konkursi veebileht.

Võidu kriteeriumid

 • Mõelge täpselt läbi, mis kriteeriumitele peavad osalejad konkursi võitmiseks vastama.
 • Valige žürii, kes hindab, kas osalejad vastavad neile kriteeriumitele.
  • Püüdke kutsuda žüriid esindama mõni tuntud isik, näiteks fotokonkursi korral mainekas professionaalne fotograaf.

Eeskirjad ja valikumenetlus.

 • Koostage valikumenetlus: kui teil on konkursile pühendatud alalehekülg, avaldage sellel osalemisvorm.
 • Veenduge, et eeskirjad oleksid selged ja täpsed ning kõik osalemisvormid arusaadavad.
 • Kui eeldate rohkearvulist osalemist, kaaluge valikumenetluse jaotamist kahte etappi:
  • eelvalik
  • lõppvalik.

Ajastus

 • Korraldage konkurss kampaaniaga samaaegselt.
 • Lõpuüritus võiks olla seotud kampaania lõpuüritusega.

Avalikustamine

 • Kaasake meediaesindajaid. Andke neile fotosid (kui tegemist on fotokonkursiga) või muid visuaalmaterjale.
 • Korraldage osalejate või žüriiliikmetega intervjuusid.