Kampaaniajuhend

Koolitus

Sobib:

igat liiki organisatsioonidele.

Eelised

 • Tõhus koolitus aitab harida kuulajaskonda ning motiveerida neid muutma töötava ja parandama tööohutust.
 • Koolitus on kasulik vahend inimeste harimiseks ja teavitamiseks konkreetses töötervishoiu- ja tööohutusküsimuses.
 • Koolitusest on eriti suur abi, kui soovite harida avaliku arvamuse kujundajaid oma kampaania konkreetse aspekti osas.

Piirangud

 • Koolitus on kõige tõhusam väikestes rühmades ega sobi seetõttu suurele publikule.
 • Kutsealane koolitus võib osutuda ka kulukaks.

Kuidas seda kasutada?

 • Näiteks võib organisatsioon korraldada koolituse töökohal libisemise, komistamise ja kukkumise vältimise kohta.
 • Põhieesmärk on soodustada head tööohutus- ja töötervishoiukäitumist, jagada teavet ja parandada töötavasid.
 • Koolitusega võib kaasneda meediaelement, kuid see ei ole üldjuhul selle esmane eesmärk.

Koolituskursuse väljatöötamine

 • Mõelge hoolega läbi teema ja see, kuidas sihtrühma kõige parimini teavitada– kas teil on videoid või muid ressursse, mis aitaksid sõnumit rõhutada?
 • Mõne koolituse (nt ettevõtte eeskirjade kohta) võib läbi viia organisatsioonisiseselt.
 • Teiste koolituste korraldamisel (nt esmaabi) läheb vaja kvalifitseeritud spetsialistide abi.