Kampaaniajuhend

Kampaaniad – üldteave

Sobiv valik

igat liiki organisatsioonidele.

Mis see on?

Kampaania on teatud eesmärgi saavutamisele suunatud tegevus. See kasutab sageli mitmeid sidevahendeid sõnumite jagamiseks ja teemast teavitamiseks. Kampaania raames saab kasutada teatavaid või kõiki komplektis sisalduvaid vahendeid.

Eelised

  • Suurendada juhtide, töötajate ja töötervishoiu küsimustes nõustajate, nt meditsiinitöötajate seas teadlikkust tööohutuse ja töötervishoiu probleemidest, sh nende põhjustest.
  • Pakkuda praktilisi lahendusi, tutvustades „hea tava näiteid“.
  • Suurendada töötajate teadmisi asjakohastest õigusaktidest ja ärgitada organisatsioone neid täitma.
  • Anda inimestele teada uutest riskidest ja nende leevendamise võimalustest.
  • Saada toetust õigusaktide või suuniste muutmiseks.
  • Esitleda oma organisatsiooni tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna autoriteedi ja väärtusliku partnerina.

Piirangud

  • Kampaaniate korraldamine võib olla kallis ja aeganõudev

  • Väiksemate sihtrühmadeni jõudmine võib osutuda keeruliseks

Eduka kampaania elemendid

Iga kampaania alus on jõuline sõnum ja selged eesmärgid. Need aitavad määratleda, kellele rääkida (sihtrühm) ja kuidas nendeni kõige paremini jõuda, st mis kampaaniavahendeid kasutada. Nagu enamiku ettevõtmiste korral, on ka kampaania tõeliseks õnnestumiseks vaja teha piisavalt tööd ja olla motiveeritud.