Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Διαδικτυακός τόπος

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων.

Πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί;

Ο οργανισμός/η επιχείρησή σας διαθέτει ήδη, ενδεχομένως, διαδικτυακό τόπο. Η αξιολόγηση των πιθανών δραστηριοτήτων σας στο πλαίσιο της εκστρατείας σας είναι αναγκαία. Επιθυμείτε να αφιερώσετε ένα τμήμα του διαδικτυακού σας τόπου στη νέα εκστρατεία ή να αναπτύξετε έναν διαδικτυακό τόπο αποκλειστικά για την εκστρατεία;

Οφέλη

 • Ένας διαδικτυακός τόπος είναι πλέον ένα δημοφιλές και απαραίτητο εργαλείο για την επικοινωνία σας με το κοινό.
 • Ο διαδικτυακός σας τόπος σάς επιτρέπει να φιλοξενείτε ολόκληρο το υλικό της εκστρατείας σε ένα μέρος (είτε δελτία Τύπου είτε φυλλάδια και βίντεο).
 • Εφόσον είναι σωστά σχεδιασμένος, θα ενθαρρύνει τους χρήστες να επιστρέψουν σε αυτόν για να αναζητήσουν πληροφορίες. Οι διαδικτυακοί τόποι σάς δίνουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τους χρήστες, π.χ. μέσω σχολίων.

Περιορισμοί

 • Για να ενθαρρύνετε τους χρήστες να επιστρέφουν στον διαδικτυακό τόπο σας, πρέπει να τον ενημερώνετε τακτικά.
 • Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που αναρτάτε ηλεκτρονικά είναι δημόσιο και ότι δεν μπορεί κανείς εύκολα να παρακολουθεί και να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο ένας χρήστης χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχετε.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον υφιστάμενο διαδικτυακό τόπο σας ή να δημιουργήσετε καινούργιο;

 • Εάν ο διαδικτυακός τόπος σας είναι ευρύτερα γνωστός μεταξύ των ενδιαφερομένων και του κοινού στο οποίο απευθύνεστε, ενδέχεται να σας συμφέρει περισσότερο από οικονομική άποψη να αφιερώσετε μέρος αυτού του διαδικτυακού τόπου στην εκστρατεία σας.
 • Εάν όχι, τότε μπορείτε να σκεφτείτε τη δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου ειδικά για την εκστρατεία σας. Αυτό θα σας δώσει περισσότερη ελευθερία ώστε να στοχεύσετε σε κάτι πιο εξειδικευμένο και να είστε περισσότερο δημιουργικοί απ' ό,τι θα ήσαστε στον διαδικτυακό τόπο του οργανισμού σας/της επιχείρησής σας.

Τι να συμπεριλάβετε

 • Εάν διαθέτετε μια οπτική ταυτότητα για την εκστρατεία σας, χρησιμοποιήστε την στον διαδικτυακό τόπο σας.
 • Συμπεριλάβετε λογότυπο για την εκστρατεία σας, καθώς και τους λογότυπους του οργανισμού και των συνεργατών σας.
 • Φροντίστε ώστε ολόκληρο το ενημερωτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί για την εκστρατεία σας να είναι διαθέσιμο προς μεταφόρτωση μέσω του διαδικτυακού σας τόπου.
 • Διατηρείτε μια ενότητα για τα μέσα ενημέρωσης. Συμπεριλάβετε όλα τα σημαντικά στατιστικά και λοιπά στοιχεία που αφορούν την εκστρατεία σας, μαζί με τυχόν περιπτωσιολογικές μελέτες και τα στοιχεία επικοινωνίας των «πρεσβευτών» της εκστρατείας σας, εάν υπάρχουν.
 • Διατηρείτε μια ενότητα με μεταφορτώσιμες εικόνες και βίντεο.
 • Διατηρείτε επίσης μια ενότητα «Τι νέο υπάρχει», η οποία θα προβάλλει όλες τις δραστηριότητες της εκστρατείας σας, και ενημερώνετέ την τακτικά ώστε να προβάλλετε τη δραστηριότητά σας.
 • Ενσωματώστε ημερολόγιο με όλες τις μελλοντικές εκδηλώσεις. Συμπεριλάβετε πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και την παρακολούθηση, εφόσον πρόκειται για ανοικτή εκδήλωση, και τυχόν άλλες πηγές ενημέρωσης, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
 • Διατηρείτε ενότητα με ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&A) σχετικά με την εκστρατεία.
 • Μην ξεχνάτε ποτέ να αναφέρετε τα στοιχεία επικοινωνίας τυχόν προσώπων που μπορούν να παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες στους επισκέπτες.