Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Υπογραφή ηλεκτρονικού μηνύματος

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων.

Τι είναι;

Ηλεκτρονική υπογραφή στο τέλος των μηνυμάτων του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Οφέλη

 • Η ηλεκτρονική υπογραφή στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμεύει ως επαγγελματική κάρτα. Ενίοτε είναι το πρώτο οπτικό σήμα της επιχείρησής σας που βλέπει ο αποδέκτης.
 • Εάν είναι ελκυστικό, ενθαρρύνει το κοινό να επισκέπτεται τον διαδικτυακό σας τόπο.

Περιορισμοί

 • Δεν έχουν όλα τα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη δυνατότητα απεικόνισης γραφικών σε μηνύματα, ειδικά εάν ο αποδέκτης διαβάζει π.χ. το μήνυμα σε smartphone.

Τι να συμπεριλάβετε στην υπογραφή του μηνύματός σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Η υπογραφή του μηνύματός σας πρέπει να παρέχει στους αποδέκτες όλα τα στοιχεία επικοινωνίας που χρειάζονται:
  • Ονοματεπώνυμο
  • Θέση
  • Επωνυμία της εταιρείας
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτυακού τόπου
  • Αριθμοί τηλεφώνου/φαξ
  • Διεύθυνση της εταιρείας
 • Κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας είναι χρήσιμο να προσθέτετε λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν, όπως π.χ. ένα μικρό γραφικό ή ένα διαδικτυακό διαφημιστικό πλαίσιο (μπάνερ) της εκστρατείας δίπλα στην υπογραφή σας, προς ενημέρωση όλων των αποδεκτών των μηνυμάτων σας σχετικά με την εκστρατεία.

Μορφή

Φροντίστε ώστε η υπογραφή σας να είναι ξεκάθαρη και ότι η εκστρατεία είναι αναγνωρίσιμη με μία μόνο ματιά. Όπως συμβαίνει και με τις επαγγελματικές κάρτες, όσο πιο απλές τόσο το καλύτερο.