Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Ασφάλεια μπορεί να είναι - Πέντε ιστορίες για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Φορέας: Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL: Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλισης έναντι Εργατικών Ατυχημάτων)

Χώρα: Ιταλία

Περιγραφή:

Ενημερωτικές παραγωγές (λήψεις A roll). DVD με πέντε βίντεο ντοκιμαντέρ που παρουσιάζουν συγκεκριμένα παραδείγματα καλών πρακτικών ασφάλειας στην εργασία, από φερέλπιδες νέους Ιταλούς σκηνοθέτες.

Image