Περιπτωσιολογικές μελέτες


Κίνδυνοι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία που αφορούν την εργασία ελέγχου διαδικτυακού περιεχομένου μέσω ψηφιακών πλατφορμών εργασίας

Η εργασία ελέγχου διαδικτυακού περιεχομένου μέσω ψηφιακών πλατφορμών εργασίας προκαλεί άγχος, είναι απαιτητική τόσο συναισθηματικά όσο και σωματικά και μπορεί να προκαλέσει μυοσκελετικές παθήσεις. Οι ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας δεν ασχολούνται καθόλου - ή ασχολούνται λίγο - με αυτούς τους σοβαρούς κινδύνους για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ).

Η παρούσα περιπτωσιολογική μελέτη εξετάζει τους κινδύνους ΕΑΥ που ενέχει ο σχετικά νέος αυτός τύπος εργασίας για τους εργαζομένους σε πλατφόρμες. Εξετάζει επίσης κατά πόσον και με ποιον τρόπο προλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται οι εν λόγω κίνδυνοι, δίνοντας έμφαση στις πρακτικές που ακολουθούνται και τις ενέργειες που υλοποιούνται από τις πλατφόρμες.

Download PDF file in: