Publikace


Strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví v automatizovaném světě

S neustálým pokrokem v oblasti robotiky a umělé inteligence zahrnuje na pracovišti více úkolů, a to jak fyzických, tak kognitivních. Vzhledem k tomu, že organizace v Evropě začleňují nové formy automatizace, je nezbytné porozumět příležitostem, ale také rizikům a výzvám těchto technologií v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Koncepce zaměřená na člověka a jasná komunikace jsou klíčem k zajištění a podpoře dobrých podmínek pracovníků a zároveň k maximálnímu využití digitální transformace.