Verktygslåda för kampanjer

Filmer

Lämpar sig för:

Större organisationer med mer finansiella resurser.

Hur kan de användas?

Filmer kan användas som informations- och undervisningsmaterial som kan skickas ut till medierna eller visas för besökarna vid olika evenemang. De kan också visas i utställningsmontrar.

Fördelar

  • Filmklipp fångar människors uppmärksamhet och kan förstärka ert budskap.
  • Filmer som visas på tv eller på webben kan ses och delas av en stor publik.

Nackdelar

  • Filmer kan vara dyra att producera, eftersom du behöver lämplig utrustning och expertis för att filma och redigera.

Struktur och innehåll

  • Försök att berätta en historia. Var inte tråkig eller ”predikande”.
  • Försök att tänka ut hur du kan presentera ditt budskap på ett informativt och fantasifullt sätt för att fånga publikens uppmärksamhet.
    • Du kan visa en dramatisk rekonstruktion av en olycka. Därefter kan du visa vad som behöver göras för att undvika sådana olyckor.
    • Du kan visa konsekvenserna av oansvarigt beteende genom att skildra personer som skadats på grund av arbetsmiljöbrister på arbetsplatsen.
  • Var praktisk: Visa god och dålig praxis.

Lagom längd

En film bör inte vara längre än 3–4 minuter för att inte riskera att tappa publikens intresse.

Distribution

Se till att filmen kan ses eller laddas ner online.