Verktygslåda för kampanjer

RoSPA:s instruktionsfilm om manuell hantering

Organisation: Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA)

Land: Storbritannien

Beskrivning:

Video i regn, producerad för #OSHtober, RoSPA:s årliga månadslånga arbetsmiljökampanj, som pågår under hela oktober. Varje år inriktar sig RoSPA på ett specifikt ämne som belyser de förödande konsekvenser som arbetsplatsolyckor och ohälsa för med sig. I år ökade #OSHtober medvetenheten om arbetsrelaterade belastningsbesvär och om hur arbetstagare påverkas av dålig manuell hantering.

Image
RoSPA's Manual Handling Training Video