Verktygslåda för kampanjer

Nyhetsbrev

Lämpar sig för:

Alla typer av organisationer.

Hur kan de användas?

Nyhetsbrev är ett lämpligt sätt att regelbundet hålla människor uppdaterade med viktig information, till exempel om lanseringen av en kampanj och kampanjbudskap. Nyhetsbrev kan vara antingen tryckta eller elektroniska.

Fördelar

 • Lätta att sprida (särskilt via e-post).
 • Ser till att dina partner eller målgrupper uppdateras regelbundet.

Nackdelar

 • Det största problemet är ofta att hitta tillräckligt med berättelser för att fylla mer än en upplaga.
 • Att ha tid att få ut varje upplaga i tid.

Innehåll och layout

 • Försök att hålla dina berättelser korta och koncisa.
 • Dela upp långa artiklar med hjälp av underrubriker för att göra dem mer inbjudande.
 • Varumärkesprofilera dokumentet noga så att läsarna vet vem som skickat det.
 • Med ett tryckt nyhetsbrev kan du locka läsarna att bläddra i det genom att visa vilka artiklar som finns på de andra sidorna.
 • Använd bildtexter för att berätta och underbygga det viktigaste i texten:
  • Om ett foto till exempel visar en ny produkt, skriv inte bara ”den nya produkten”. Skriv i stället någonting i stil med ”Den nya produkten kan minska exponeringen för buller med 15 procent”.