Verktygslåda för kampanjer

Direktreklam

Lämpar sig för:

Alla typer av organisationer.

Vad är det?

 • Direktreklam är ett populärt sätt att nå ut till ett stort antal namngivna personer.
 • Ni kan nå ut till er publik antingen via e-post eller via traditionell post.

Fördelar

 • Direktreklam kan vara ett billigt och snabbt sätt att nå ut till er målgrupp.

Nackdelar

 • Vi får alla otaliga e-postmeddelanden och brev varje dag. Det finns en risk att ditt meddelande inte upptäcks eller till och med att det klassificeras som skräpmejl eller spam.

Distribution av utskick

 • På arbetsplatsen kan du använda internpostsystemet.
 • Om ni inte har någon egen databas över externa namn kan du enkelt köpa en lista från en specialist på marknadsföring eller direktreklam i din region.
 • Om du vill vända dig till en viss sektor kanske en branschorganisation är villig att låta dig använda deras adresslista.
 • Fackföreningar, arbetsgivarorganisationer osv. kan också vara villiga att låta dig inkludera din information i deras regelbundna utskick. Trots det bör du samla kontakter och visitkort och bygga upp din egen adresslista.
 • Adressera ditt brev till en namngiven person.
 • Kom ihåg att uppdatera din adresslista regelbundet för att inte riskera att skicka något till en chef som inte längre har den tjänsten.

Dokumentets innehåll och layout

 • Lyft fram viktiga underordnade budskap med kursiv stil eller underrubriker. Eller bryt ut dem till en punktlista för att göra det enklare för läsarna att snabbt ögna igenom brevet.
 • Forskning har visat att människor nästan alltid läser ett PS i ett brev:
  • Använd det för att uppmana till handling.
  • Påminn läsarna om vad du vill att de ska göra, varför och när.
 • Rubriken bör innehålla ditt huvudbudskap eller erbjudande.