Verktygslåda för kampanjer

Vetenskapliga publikationer

Lämpar sig för:

Alla typer av organisationer.

Vad är det?

En publikation som fokuserar på en viss vetenskaplig fråga (till exempel den passiva rökningens konsekvenser för hälsan). Den behandlar frågan på ett mer genomgripande och detaljerat sätt än till exempel en broschyr.

Fördelar

 • En publikation kan användas för många ändamål:
 • Utdelningsmaterial och bakgrundsmaterial för andra verktyg.
 • Ett pressmeddelande.
 • En broschyr.
 • Ni kan dela ut den under evenemang och mässor och lägga ut den på nätet.

Nackdelar

 • På grund av deras vetenskaplighet är de i regel inte avsedda för allmänheten.

Hur kan det användas?

 • Den här typen av publikation kan fungera som vetenskaplig bakgrund till din kampanj.
 • Du kan använda uppgifter ur den i pressmeddelanden, flygblad eller broschyrer.

Producera publikationen

Be en specialist inom ditt valda arbetsmiljöområde att skriva en publikation åt dig. Tänk dock på att även om det rör sig om en ”vetenskaplig” text så kanske det inte bara är specialister som läser den. Texten bör därför inte vara alltför akademisk eller innehålla alltför många facktermer.

Innehållsliga förslag

 • Använd bilder för att illustrera data.
 • Tänk på din företagsidentitet.

Distribution

 • Visa upp dina publikationer under evenemang, presskonferenser och seminarier.
 • Se till att de kan laddas ner från nätet.