Verktygslåda för kampanjer

Affischer

Lämpar sig för:

Alla typer av organisationer.

Hur bör de användas?

Syftet med en affisch är att förmedla ett enkelt, okomplicerat budskap till läsarna. Det bör finnas ett tydligt informationsflöde från början till slut. Eventuell text bör hållas kort. Teckensnittet bör vara tydligt. Affischer innehåller ofta kraftfulla eller slående bilder.

Fördelar

 • En väl formgiven och snygg affisch kan vara väldigt minnesvärd.
 • Den bör engagera läsaren och uppmuntra denne att ta reda på mer.

Nackdelar

 • Typiskt för en affisch är att den är okomplicerad och inte innehåller för mycket information:
  • Om en affisch till exempel innehåller reklam för ett stort evenemang är inte alla talares namn eller alla ämnen utsatta.
  • Det är därför viktigt att länken till den aktuella webbplatsen syns tydligt på affischen.

Affischens utformning och innehåll

 • Affischen bör
  • spegla kampanjens identitet och fånga publikens uppmärksamhet,
  • inte bara säga samma sak som övrigt skriftligt material i visuellt format,
  • innehålla ett kort och tydligt budskap, som helst presenteras på ett attraktivt, smart eller unikt sätt,
  • kunna förstås utan muntlig förklaring.
 • Företagets/organisationens logotyp bör synas, och det bör finnas en länk till webbplatsen.
 • Om affischen innehåller reklam för ett evenemang är det viktigt att ange
  • datum,
  • plats,
  • tid,
  • inträdesavgift.