Verktygslåda för kampanjer

Digitalt nyhetsbrev för små och medelstora företag

Organisation: European Digital SME Alliance (den europeiska digitala alliansen för små och medelstora företag)

Land: EU

Beskrivning:

Nyhetsbrev riktat till små och medelstora företag inom IKT-sektorn för att informera om evenemang, politiska ståndpunkter, EU-undersökningar, samråd, finansieringsmöjligheter och andra nyheter.

Image