Verktygslåda för kampanjer

Mallar för olycksförebyggande åtgärder

Organisation: Holzbau-Deutschland

Land: Tyskland

Beskrivning:

För att öka medvetenheten bland privata byggare, offentliga kunder och arkitekter har Holzbau Deutschland tagit fram tre exempel på brev. De utgör en mall som byggföretag som bygger trähus kan använda för att uppmana privata och offentliga byggare och planerare att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga olyckor.

Image