Správy


12/05/2023

Práca pre platformy: nové dokumenty skúmajú rozmanitosť pracovnej sily a dôsledky pre BOZP, ako aj iniciatívy na prevenciu a riadenie rizík

Image

© Gorodenkoff - adobe.stock

Digitálne pracovné platformy zmenili svet práce a priniesli nové výzvy, ktoré je potrebné bezprostredne riešiť. V súčasnosti aktívne pôsobí v EÚ viac ako 500 platforiem, ktoré ponúkajú pracovné príležitosti, pričom ich zamestnanci čelia rizikám, ako je intenzifikácia práce, obmedzené uplatňovanie predpisov v oblasti BOZP a neistota zamestnania. Pre niektoré skupiny pracujúcich, ako sú zdravotne postihnutí pracovníci alebo migranti, môže práca pre digitálnu pracovnú platformu zároveň ponúkať príležitosť na vstup alebo návrat na trh práce.

Dva diskusné dokumenty, ktoré sú súčasťou nášho výskumného projektu o digitalizácii z pohľadu BOZP, ponúkajú prehľad o týchto témach:

prevencia a riadenie zdravotných a bezpečnostných rizík pri práci cez digitálne platformy s príkladmi postupov a nástrojov, ktoré zaviedli digitálne platformy na podporu bezpečných pracovných podmienok,

diverzita pracovnej sily a digitálne pracovné platformy: dôsledky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pričom sa osobitná pozornosť zameriava na to, ako sa práca pre platformu môže stať odrazovým mostíkom k zamestnaniu v prípade osobitných skupín pracovníkov.

Práca pre platformy je jednou z prioritných oblastí našej pripravovanej kampane Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku 2023-25.

Ďalšie informácie nájdete v našich predchádzajúcich publikáciách!