Správy


31/05/2024

Automatizácia úloh v digitálnej dobe: skúmanie príležitostí a výziev

Image

© EU-OSHA

Využívanie pokročilej robotiky a umelej inteligencie na automatizáciu úloh sa na pracoviskách EÚ stáva čoraz bežnejším javom. Umožňuje pracovníkom delegovať všedné a riskantné činnosti v záujme zvýšenia bezpečnosti a rozvoja zručností. Zároveň však prináša výzvy, ako je nadmerná závislosť, strata samostatnosti a potreba riadnej odbornej prípravy.

úloh je novou prioritnou oblasťou kampane s názvom Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe. O tejto téme je už v rôznych jazykoch k dispozícii množstvo materiálov vrátane správ, prípadových štúdií, informačných dokumentov informačného listu a prezentácie. Ďalšie budú uverejnené v nasledujúcich mesiacoch. 

Zistite si všetky informácie o automatizácii úloh.