Správy


30/05/2023

Od montážnych liniek po nemocnice: Osem prípadových štúdií o bezpečnosti pracovníkov pri integrácii kolaboratívnych robotov

Image

© FotoArtist - stock.adobe.com

Spolupracovať s robotmi, aby sme si uľahčili prácu a zlepšili bezpečnosť, už nie je hudba budúcnosti.

EU-OSHA analyzovala používanie robotiky a systémov založených na umelej inteligencii (AI) pri automatizácii úloh na pracoviskách, pričom venovala osobitnú pozornosť ich vplyvu na bezpečnosť a zdravie pracovníkov.

Cieľom je pochopiť, ako bezpečne a účinne integrovať tieto systémy, vrátane kobotov (alebo kolaboratívnych robotov), do pracovných postupov tak, aby boli prínosom, a nie rizikom.

Zistenia sú predstavené v ôsmich prípadových štúdiách, ktoré pokrývajú rôzne pracovné skúsenosti: automatizácia čistenia maštaľného hnoja; piliarska výroba; montážne linky a priemyselná výroba; šitie v automobilovom priemysle; paletizácia a depaletizácia; inteligentná automatizácia vo výrobe ocele; pokročilá robotika vo výrobe plastových výrobkov a; umelá inteligencia v lekárskej diagnostike.

Čoskoro uverejníme porovnávaciu správu týkajúcu sa prípadových štúdií o systémoch založených na umelej inteligencii a pokročilej robotike na automatizáciu úloh.

Prezrite si všetky publikácie o robotike a umelej inteligencii.

Téma vás zaujala? Viac informácií o nadchádzajúcej kampani agentúry EU-OSHA s názvom Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku!