Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Publikacje naukowe

Dla kogo:

Dla wszystkich rodzajów organizacji.

Co to jest?

Publikacja, w której główny nacisk kładzie się na konkretny temat o charakterze naukowym (na przykład skutki zdrowotne biernego palenia). Tematy porusza się w niej w sposób bardziej szczegółowy i dokładny niż na przykład w broszurze.

Korzyści

 • Publikacja może być wykorzystywana jako:
 • materiały pomocnicze i informacyjne na potrzeby innych narzędzi,
 • komunikat prasowy,
 • broszura.
 • Można ją rozdać podczas wydarzeń i targów oraz udostępnić w internecie.

Ograniczenia

 • Ze względu na swój naukowy charakter nie stanowi zazwyczaj przedmiotu zainteresowania ogółu społeczeństwa.

Jakie są możliwości wykorzystania?

 • Tego typu publikacje mogłyby posłużyć jako naukowe tło dla Twojej kampanii.
 • Dane z nich można wykorzystać w informacji prasowej, ulotce lub broszurze.

Przygotowanie publikacji

Poproś specjalistę w zakresie wybranego przez Ciebie tematu BHP, aby napisał dla Ciebie publikację. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli jest to tekst „naukowy”, mogą go przeczytać osoby niebędące specjalistami. Dlatego tekst nie powinien być zbyt akademicki ani oparty na żargonie.

Sugestie dotyczące treści

 • Wykorzystaj zdjęcia do zilustrowania danych.
 • Pamiętaj o swojej tożsamości korporacyjnej.

Dystrybucja

 • Prezentuj swoje publikacje podczas wydarzeń, konferencji prasowych i seminariów.
 • Udostępnij je online.