Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Rehabilitacja i powrót do pracy: sprawozdanie z analizy polityki, strategii i programów UE i państw członkowskich

Organizacja: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

Kraj: UE

Opis:

W kontekście starzenia się siły roboczej niniejsze sprawozdanie zawiera przegląd podejść do rehabilitacji i powrotu do pracy w całej Europie.

Image
Rehabilitation and return to work: Analysis report on EU and Member States policies, strategies and programmes