Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą: fakty i liczby – sprawozdanie podsumowujące

Organizacja: EU-OSHA

Kraj: UE

Opis:

Sprawozdanie podsumowujące stanowiące zestawienie danych i informacji opublikowanych w 10 sprawozdaniach krajowych na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego (Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Węgry, Niderlandy, Austria, Finlandia i Szwecja).

 
Image
Work-related musculoskeletal disorders: Facts and Figures — Synthesis report