Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Raport: Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with digitalisation by 2025 (Prognozy dotyczące nowych i pojawiających się rodzajów ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy związanych cyfryzacją do 2025 r.

Organizacja: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

Kraj: UE

Opis:

Sprawozdanie naukowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, w którym przedstawiono ostateczne wyniki dużego projektu prognostycznego dotyczącego rozwoju technologii cyfrowych i wynikających z nich zmian w świecie pracy.

Image