Verktøysett for kampanje

Timing

Tid er en nøkkelfaktor i alle kampanjer, både når det gjelder lansering og varighet.

Begge disse faktorene avhenger av:

  • den tilgjengelige tiden for de nødvendige interne ressursene, og tiden på året når de sannsynligvis er mest tilgjengelige
  • hvor mye penger du har
  • om du vil kommunisere tidssensitiv informasjon (f.eks. lanseringen av en rapport)
  • om det finnes eksterne arrangementer du må ta hensyn til
  • hvor lenge det vil ta å nå målgruppen effektivt.
Timing