Verktøysett for kampanje

Geografisk område

Velg hvilke sektorer eller geografiske områder som skal inkluderes

De fleste HMS-kampanjer fokuserer gjerne på en spesialisert målgruppe (ledere i en bestemt næring, fagforeninger, HMS-spesialister osv.). Tenk nøye gjennom den spesifikke sektoren du ønsker å nå, og hvilke verktøy som best kan nå målgruppen i den sektoren.

Geografisk rekkevidde er også viktig. Tenk på hvor målgruppen er basert, og avgjør deretter om du må fokusere på regionale eller riksdekkende medier, eller om du kan fokusere på geografisk begrensede verktøy som arrangementer.

Geographical area