Verktøysett for kampanje

Kampanjer – generelt

Egnet for:

Alle typer organisasjoner.

Hva er det?

En kampanje er en organisert serie tiltak for å oppnå et bestemt mål. Den bruker ofte en rekke forskjellige kommunikasjonsverktøy for å formidle et budskap og øke bevisstheten om et emne. Alle verktøyene i verktøykassen kan brukes som en del av en kampanje.

Fordeler

  • Skap bevissthet rundt HMS-problemer, deriblant årsaker til disse, blant ledere, ansatte og rådgivere, for eksempel helsepersonell.
  • Tilby praktiske løsninger gjennom «modeller for god praksis».
  • Øk kunnskapen blant personalet om relevant lovgivning og oppfordre organisasjonene til å overholde denne
  • Varsle om nye risikoer og mulige løsninger.
  • Levere støtte for endring av lovgivning eller retningslinjer.
  • Posisjoner organisasjonen som en HMS-autoritet og en verdifull partner.

Begrensninger

  • Kan være dyr/tidkrevende å gjennomføre

  • Vanskelig tilgjengelige mindre grupper

Ingredienser for en vellykket kampanje

Et sterkt budskap og tydelige mål er selve grunnlaget for alle kampanjer. Dette hjelper deg med å bestemme hvem du bør snakke til (målgruppe) og hvordan du best kan nå dem, dvs. hvilke kampanjeverktøy du bør bruke. Som med de fleste prosjekter krever en kampanje tilstrekkelig innsats og motivasjon for å lykkes.