Verktøysett for kampanje

Velge målgruppe

Kunnskap om målgruppen og aldersgruppen vil være avgjørende for kampanjen og de nødvendige verktøyene.

Det vil naturligvis også påvirke tonen i kampanjen og argumentene du må legge fram for å overbevise målgruppen.

Tenk nøye på målgruppen du ønsker å nå, og kommunikasjonsverktøyene som best vil nå dem i daglig-/yrkeslivet deres. For eksempel:

  • En ung målgruppe vil typisk best kunne nås gjennom nettbasert kommunikasjon.
  • HMS-beslutningstakere vil best kunne nås via fagpressen.
Selecting the audience