Verktøysett for kampanje

Om verktøykassen

Hva er kampanjeverktøykassen, og hvorfor er den nyttig?

Det er liten tvil om at reklame, markedsføring og PR-kampanjer kan ha stor betydning for hvordan folk tenker og handler. Men kan de samme “markedsføringsprinsippene” brukes på helse og sikkerhet (HMS)?

Svaret er et rungende “Ja!”

Selv om du ikke har tilgang til de samme økonomiske ressursene som et multinasjonalt selskap som selger forbruksvarer, kan du fortsatt motivere folk til å tenke og handle nytt når det gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen via en godt planlagt, målrettet kampanje som fremmer god HMS-praksis.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet har utviklet dette nettstedet der du finner en trinnvis veiledning i hvordan effektive HMS-kampanjer planlegges og gjennomføres, uansett hvor stor eller liten organisasjonen din er.

I motsetning til den generelle oppfatning er det ikke komplisert. Du trenger bare de riktige ingrediensene i riktig forhold, herunder de riktige meldingene, målgruppene og andre faktorer. Det er ikke et sett med faste regler, snarere en samling av anbefalinger. Velg og vrak, og tilpass det du vil bruke til de individuelle omstendighetene.

Vi håper du vil ha nytte av denne verktøykassen!

Det europeiske arbeidsmiljøorganet

Besøk Det europeiske arbeidsmiljøorganet